3 Kat Tazminat Davası ( Kartel Tazminatı)

12 bankaya karşı 3 kat tazminat davası nedir? nasıl açılır?


REKABET KURULU TARAFINDAN 12 BANKANIN “KARTEL OLUŞTURDUĞU” HAKKINDA VERİLEN KARAR DANIŞTAY TARAFINDAN HUKUKA UYGUN BULUNDU.

Bir çok kesimin bildiği gibi Rekabet Kurulu 08.03.2013 tarihinde 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı konularında birlikte fiyat tespit etmek amacıyla “kartel oluşturduğu” nu tespit etti. Bu tespitin sonucunda Kurul, 12 bankaya farklı miktarlarda olmak üzere toplam 1,116,957,468 TL (Bir milyar yüzonaltı milyon dokuzyüzelliyedi bin dörtyüzaltmışsekiz Türk Lirası) idari para cezası kesti.

 Ankara 2. İdare Mahkemesi 2014 yılının sonu–2015 yılının başlarında Kurul kararını hukuka uygun bularak, bankalarca açılan iptal davalarını reddetti. Daha sonra Danıştay 13. Dairesi’ne İdare Mahkemesi’nin kararının bozulması ve Kurul kararının hukuka aykırı olduğuna karar verilmesi için gelen temyiz başvuruları neticesinde 16.12.2015 tarihinde Kurul kararı hukuka uygun bulunarak, Ankara 2. İdare Mahkemesinin verdiği karar Danıştayca onanmış oldu.

 Bizler bu kararı, Danıştay’ın Haziran ayında esas mahkemesine göndermesi ve Rekabet Kurumu’na tebliğ etmesi ile yeni öğrenebildik.

 KARTEL KARARINDAN NASIL BİR SONUCA ULAŞILIR?

 Danıştay tarafından hukuka uygun olarak verildiği belirtilen Rekabet Kurulu’nun Kartel Kararı’ndan şu sonuç çıkmaktadır:

 12 bankanın kartel oluşturarak faiz oranlarını birlikte belirlemesi sebebiyle serbest piyasa bozulmuş, faiz oranları suni olarak artmıştır. Bu artma neticesinde de kartel oluşturulan dönemde çekilen krediler ve kredi kartlarına olağandan yüksek faiz, mevduatlara ise olağandan düşük faiz uygulanmıştır. Böylelikle bu 12 banka fazladan ve haksız kazanç elde ederken, banka müşterileri de zarara uğratılmıştır.

KİMDİR BU 12 BANKA?

Rekabet Kurulu kararında isimleri tek tek yazılan, Rekabet Kurulu kararına göre aktif büyüklükleri bakımından sektörün %91,02’sini oluşturan, sektördeki mevduatın %94,15’ini elinde bulunduran, yine sektör içerisindeki toplam kredilerin %91,22’sini karşılayan bankalardır. Yani o çok bildiğiniz, para yatırdığınız, kredi çektiğiniz, kredi kartını kullandığınız bankalar işte… İsimlerini söyleyemiyorum anlayın, ama siz becerikli okuyucular bu isimleri internetten bulursunuz nasılsa.

12 BANKANIN HANGİ TARİHLER ARASINDA KARTEL OLUŞTURDUKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR?

Rekabet Kurulu bu 12 bankanın 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında kartel (uyumlu eylem/uzlaşma) oluşturduğunu tespit etmiştir.

İLGİLİ  Kartel Tazminat Dava Dilekçesi Örneği

12 BANKA HANGİ HİZMETLERDE KARTEL OLUŞTURMUŞLARDIR?

Rekabet Kurulu kararına göre, bu 12 banka mevduat (kamu bankaları için ayrıca kamu mevduatı), kredi ve kredi kartı hizmetlerinde kartel oluşturmuşlardır.

KARTEL OLUŞTURULDUĞU TESPİT EDİLEN TARİH ARALIĞI VE HİZMETLERİN ÇEŞİTLERİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Eğer, 21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında bu 12 bankadan herhangi birisinden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti almış iseniz, 3 kat tazminat davasını açma hakkını kazanmış olacaksınız.

3 KAT TAZMİNAT (KARTEL TAZMİNATI) DAVASI NEDİR?

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 57. maddesine göre,

“Her kim bu Kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur.”

Bu zarar hakkında yine aynı kanunun 58. maddesinde şöyle bir hüküm vardır:

“Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilir.”

Ayrıca 3 kat tazminat ifadesi yine 58. maddenin son fıkrasında şöyle geçmektedir:

“Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hâkim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan kârların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.”

 O halde, 3 kat tazminat davasını kısaca şöyle ifade edebiliriz:

Rekabet Kurulu, 12 bankanın aralarında uzlaşarak 21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında kartel oluşturduğunu tespit ettiğine ve 12 bankanın oluşturdukları kartelden dolayı bu tarihler arasındaki bütün mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden sorumlu olduklarını üzerine basa basa belirttiğine göre, bu karar için özel bir tanım yaparsak,

3 Kat tazminat davası (kartel tazminatı davası): 21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden faydalanan herkesin (tüketiciler, tacirler, kamu kurumları) 12 bankaya karşı zararının 3 katı oranında tazminat talep etmek için açtığı davadır.

[Toplam:1    Ortalama:4/5]

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*